คู่ค้า
หน้าหลัก / คู่ค้า

SME Clinic Province


ข้อมูลการติดต่อ
หอการค้าไทย ที่อยู่ : 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 อิเมล์ : tsc@thaichamber.org
หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ที่อยู่ : 90/21 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวักปทุมธานี 1200 อิเมล์ : pathumthanipcc@gmail.com
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ : 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อาคารศูนย์ส่งเสริม SMEs ชั้น 2 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000 อิเมล์ : ccc@cmi-cc.com
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ : 177/54 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 อิเมล์ : kkechamber@hotmail.co.th
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ที่อยู่ : 194 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 อิเมล์ : udon_cc@hotmail.com
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ : 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 อิเมล์ : infonccor@gmail.com
หอการค้าจังหวัดระยอง ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 อิเมล์ : rayongpcc@gmail.com
หอการค้าจังหวัดสงขลา ที่อยู่ : 29 ถนนโชติวิทยะกุล 4 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 อิเมล์ : sk_ecommerce@hotmail.com