สัมมนา "รวมประเด็นสำคัญร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

หน้าหลัก / ข่าวสาร / สัมมนา "รวมประเด็นสำคัญร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

19 ก.พ. 2561

ภาษีที่ดิน , หอการค้าไทย     

       

 

        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง "รวมประเด็นสำคัญร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ทั้งนี้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี้มีการผลักดันมาเป็นเวลานานถึง 26 ปี 11 รัฐบาล ซึ่งที่มาของการใช้ พ.ร.บ. ที่ดินใหม่ อันเนื่องมาจากความพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการเสียภาษีของคนจน คนรวย

       ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายลูก 30 ฉบับซึ่งจะระบุกฎเกณฑ์ข้อกำหนดอย่างชัดเจนร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกฎหมายลูกเหล่านี้จะต้องแล้วเสร็จก่อนปี 2562 ที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งเรื่องการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีโดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะลงไปสำรวจพื้นที่จริง ไม่ใช่ดูที่เอกสารเพียงอย่างเดียว, ราคาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าจะปรับราคาประเมินทุกปีหรือไม่, ราคาประเมินจะปรับตามการคำนวณของกรมธนารักษ์ซึ่งจะพิจารณาตามการปรับเปลี่ยนพื้นฐานสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไป เช่น หากมีถนน 4 เลนตัดผ่านมีทางรถไฟและมีสถานีรถไฟเกิดขึ้นราคาประเมินจริงจะปรับเปลี่ยนจะมากน้อยเพียงไร เป็นต้น

 

      

 

       ดังนั้นที่ดินว่างเปล่าควรเร่งปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เนื่องจากจะถูกเพิ่มอัตราภาษี 0.3% ทุก 3 ปีแต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3% สามารถนำมาทำเป็นพื้นที่การเกษตรซึ่งมีเพดานภาษีอยู่ที่ 1.5% เท่านั้นเพื่อลดภาระทางภาษี ในขณะที่บ้านพักอาศัยที่มูลค่าต่ำกว่า 20 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี คาดว่าหลังจากการใช้ภาษีใหม่นี้จะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 10,000 ล้านบาท แต่ในช่วง 3 ปีแรก รัฐจะบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษีเสียเพิ่มขึ้นไม่เกินปีละ 25% ทำให้รัฐมีรายได้ลดลงเหลือปีละ 2,500 ล้านบาท  

 

แหล่งที่มา: หอการค้าไทย, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

ย้อนกลับ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง


กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ
อ่านต่อ
เมื่อโลกเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน การทำธุรกิจจึงต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง... พบ 5 เทรนด์ธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้
อ่านต่อ
ถึงเวลา SMEs ปรับตัวนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้พัฒนาธุรกิจ นำพาประเทศไทยก้าวข้าม "กับดักประเทศรายได้ปานกลาง"
อ่านต่อ