โครงการ TSC Express (ได้เงินทุน ได้พัฒนา ได้ตลาด)

หน้าหลัก / ข่าวสาร / โครงการ TSC Express (ได้เงินทุน ได้พัฒนา ได้ตลาด)

12 มี.ค. 2561

tsc express , thailand smart center , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , หอการค้าไทย            เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 คุณพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการ Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “TSC Express ได้เงินทุน ได้พัฒนา ได้ตลาด” โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรของ TSC ได้แก่ SME Development Bank, บริษัท สยามเพลย์ กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย)

       TSC Express เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) และเสริมด้วยโปรแกรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเงินทุนไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging), การเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เป็นต้น

       ทั้งนี้จากสโลแกนของโครงการที่ว่า “ได้เงินทุน ได้พัฒนา ได้ตลาด” มีที่มาจากปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SME ซึ่งส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงเงินทุน ดังนั้น TSC จึงได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอย่าง SME Development Bank ในการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษาด้านการเงินและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการ SME และในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณวีระวุฒิ รุจิรกุล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน SME Development Bank เข้าร่วมเปิดโครงการและให้แนวคิดด้านการเงินกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

       โดยเมื่อผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้ว สิ่งต่อไปก็คือการนำเงินทุนนั้นไปพัฒนาและต่อยอดการทำธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ดังนั้น TSC จึงได้ต่อยอดในเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และการขยายช่องทางการตลาด โดยเฉพาะการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่ง TSC ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ “บริษัท สยามเพลย์ กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด” ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Design Packaging) และ “บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย)” ผู้นำด้านการให้บริการช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาให้คำแนะนำและ จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน

 

คุณชัยฤกษ์ สอนเจริญ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามเพลย์ กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ซ้าย)

คุณศิวกร ศิริวงศ์ภาณุพงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) (ขวา)        

       บทสรุป... สำหรับโครงการ TSC Express นับเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการต้นแบบจำนวน 13 กิจการ โดยเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Big Brother Season 1 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และสามารถเติบโตได้ดีในอนาคต แต่ยังติดปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีความต้องการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยเมื่อผู้ประกอบการทั้ง 13 กิจการได้ผ่านการทำ Workshop และรับคำปรึกษาภายใต้โครงการนี้แล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก SME Development Bank ได้ และสามารถต่อยอดธุรกิจจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Design Packaging) รวมทั้งยังได้รับการขยายช่องทางการจำหน่าย ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์บน Platform ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้อย่าง Shopee ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ผู้ประกอบการทั้ง 13 กิจการนี้จะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจให้กับสมาชิกหอการค้าฯ ทั่วประเทศ ต่อไป

ย้อนกลับ

ภาพประกอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ
อ่านต่อ
เมื่อโลกเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน การทำธุรกิจจึงต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง... พบ 5 เทรนด์ธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้
อ่านต่อ
ถึงเวลา SMEs ปรับตัวนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้พัฒนาธุรกิจ นำพาประเทศไทยก้าวข้าม "กับดักประเทศรายได้ปานกลาง"
อ่านต่อ