ข่าวสาร
หน้าหลัก / ข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด
ขอเชิญสมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบการทั่วไป ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ฟรี) โอกาสดี ๆ ที่ธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ควรพลาด
อ่านต่อ
หอการค้าไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ จากต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น และกรณีศึกษาของไทย
อ่านต่อ
หอการค้าไทย จับมือ SME Development Bank และ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) นำผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางตลาดออนไลน์
อ่านต่อ
เดินหน้าลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกิจกรรม TSC Express ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ “เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มตลาด Online” ครบจบในงานเดียว
อ่านต่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อต่อยอดธุรกิจ SME
อ่านต่อ
จบไปแล้วกับกิจกรรม TSC Express ภาคตะวันออก: เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางตลาดออนไลน์ ณ จังหวัดระยอง นับเป็นภูมิภาคแรกที่ Thailand Smart Center ไปเยือนในปี 2561 นี้
อ่านต่อ
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล พร้อมตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารภาษีกิจการ
อ่านต่อ
ครั้งแรกที่ Thailand Smart Center (TSC) พาสมาชิกและผู้ประกอบการเปิดบ้านโอเชียนกลาส ผู้นำด้านการผลิตเครื่องแก้วของเอเชีย
อ่านต่อ
ต่อยอดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ กับกิจกรรม On-site Visit ครั้งที่ 3 กลุ่ม Food & Beverage ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ