ข่าวสาร
หน้าหลัก / ข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด
ขอเชิญสมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบการทั่วไป ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ฟรี) โอกาสดี ๆ ที่ธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ควรพลาด
อ่านต่อ
เดินหน้าลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกิจกรรม TSC Express ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ “เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มตลาด Online” ครบจบในงานเดียว
อ่านต่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อต่อยอดธุรกิจ SME
อ่านต่อ
จบไปแล้วกับกิจกรรม TSC Express ภาคตะวันออก: เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางตลาดออนไลน์ ณ จังหวัดระยอง นับเป็นภูมิภาคแรกที่ Thailand Smart Center ไปเยือนในปี 2561 นี้
อ่านต่อ
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล พร้อมตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารภาษีกิจการ
อ่านต่อ
ต่อยอดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ กับกิจกรรม On-site Visit ครั้งที่ 3 กลุ่ม Food & Beverage ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ
Thailand Smart Center นำคณะกรรมการหอการค้าไทยและคณะฯ ร่วมกิจกรรม “SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0” เสริมแกร่งให้ SMEs ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา
อ่านต่อ
Thailand Smart Center นำผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทยและโตเกียว 2018
อ่านต่อ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ขับเคลื่อนโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การแข่งขันตลาดต่างประเทศ
อ่านต่อ