ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 2) รอบแรก!

หน้าหลัก / กิจกรรม / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 2) รอบแรก!

11 เม.ย. 2561

big brother (season 2) , thailand smart center , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , หอการค้าไทยThailand Smart Center (TSC)

หอการค้าไทย

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 2) รอบแรก!!!

ดูรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

ผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 2) สามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและโอนเงินประกันจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่

ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ: เงินประกันการเข้าร่วมโครงการ หอการค้าไทยจะชำระเงินคืนจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการโดยไม่มีดอกผล (โดยผู้ประกอบการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการ)

ท่านสามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail: tsc@thaichamber.org หรือ Line:

แจ้งรายละเอียดการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี คลิกที่นี่

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 155 กิจการ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับท่านใดที่ไม่มีรายชื่อในประกาศครั้งนี้ โปรดติดตามการประกาศผลอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ย้อนกลับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะที่ 3 (เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) สมัครขอใช้งบสนับสนุนได้แล้ววันนี้
อ่านต่อ
หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 4)
อ่านต่อ
หอการค้าไทย จะพาท่านไปพบกับผู้ก่อตั้งชาบูอินดี้ พร้อมเจาะลึกเรื่องราวจาก SME ขนาดเล็ก 5 ปี ขยายสาขาได้มากกว่า 170 สาขา สร้างมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาท ได้อย่างไร พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงงาน จ.สุพรรณบุรี (รับจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น)
อ่านต่อ