สัมมนา การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับ SME 4.0

หน้าหลัก / กิจกรรม / สัมมนา การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับ SME 4.0

21 มี.ค. 2561

สัมมนาการเพิ่มผลิตภาพ , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , thailand smart center , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , หอการค้าไทย       สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเรียนเชิญบริษัทเข้าร่วมสัมมนา การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)

และมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับ SME 4.0 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2       

วัตถุประสงค์        

       - เพื่อให้แนวคิด แนวทางการเพิ่มผลิตภาพ และพัฒนามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพในการประยุกต์ใช้กับ SME           
       - เพื่อชี้แจงรายละเอียดการให้คำปรึกษาแนะนำ(Consulting) โครงการเพิ่มผลิตภาพ และพัฒนามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ    

กำหนดการ

       รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 2561
       ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

       รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2561
       ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพ

ดาวน์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่

หมายเหตุ: รับผู้เข้าสัมมนาจำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 100 คน สถาบันอาจปิดการรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนดข้างต้น ในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

เงื่อนไขการรับสมัคร

       - บริษัทจะต้องเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(SME)
         (นิยาม SMEs คือ บริษัทที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าเกณฑ์ได้แก่ มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือ สินทรัพย์ถาวร(ไม่รวมที่ดิน) มูลค่าไม่เกิน 200 ล้าน)
       - บริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

วิธีการสมัครเข้าร่วมสัมมนา

       - ส่งแบบตอบรับมาที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ E-mail: saataporn@ftpi.or.th ; Udomsak@ftpi.or.th

          โดยรบกวนส่งแบบตอบรับมายังสถาบันภายในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

         สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 585 (ศาตพร) , 578 (อุดมศักดิ์) Fax: 02 619 8090

ย้อนกลับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะที่ 3 (เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) สมัครขอใช้งบสนับสนุนได้แล้ววันนี้
อ่านต่อ
หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 4)
อ่านต่อ
หอการค้าไทย จะพาท่านไปพบกับผู้ก่อตั้งชาบูอินดี้ พร้อมเจาะลึกเรื่องราวจาก SME ขนาดเล็ก 5 ปี ขยายสาขาได้มากกว่า 170 สาขา สร้างมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาท ได้อย่างไร พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงงาน จ.สุพรรณบุรี (รับจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น)
อ่านต่อ