SMEs Pro-active Phase 3 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)

หน้าหลัก / กิจกรรม / SMEs Pro-active Phase 3 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)

14 ธ.ค. 2561

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ , งานแสดงสินค้า , trade fair , ditp , smes pro-active , thailand smart center , หอการค้าไทย , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , tsc



       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) มาแล้ว 2 ระยะ (ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2556-2558 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559-2561) ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง จึงดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 3 เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในทุกภูมิภาคของไทย ให้สามารถขยายตลาดในต่างประเทศ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของ SMEs ไทยในตลาดโลกยิ่งขึ้น

       กิจกรรมหลักที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการฯ คือ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/ บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) และกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจ ในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership: BOP) ประกอบด้วย 1. กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และ 2. กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Business Pitching) โดยผู้ประกอบการ SMEs สามารถเลือกสมัครเข้าร่วมงานได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทสินค้า/บริการและกลยุทธ์การตลาด ของแต่ละบริษัทมากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สภาที่ท่านเป็นสมาชิก (สภาหอการค้าฯ/สภาอุตสาหกรรมฯ/ สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือฯ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

       สมัครขอใช้งบสนับสนุน ออนไลน์ ได้แล้วดังนี้ >>> https://smesproactive.ditp.go.th

      

 

โดยสามารถศึกษาข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมได้ ดังนี้ 

 

รายการ

รายละเอียด

 1. หลักเกณฑ์การสนับสนุนของโครงการ SMEs Pro-active

คลิกดูรายละเอียด

 2. รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการสนับสนุนของโครงการฯ

คลิกดูรายละเอียด

 3. บัญชีรายชื่องานแสดงสินค้าและผู้จัดงานที่ได้รับการรับรอง (Qualified Exhibition List, Qualified Organizer List, Qualified Activity List)

คลิกดูรายละเอียด

 4. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และรายการเอกสารประกอบการสมัคร

คลิกดูรายละเอียด

 5. แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินและคำแนะนำในการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

คลิกดูรายละเอียด

 6. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active

อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล

 7. ฟอร์มรับรองฐานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (*ใช้ในกรณีที่ในงบการเงินไม่ระบุยอดส่งออก)

คลิกดูรายละเอียด

 8. งานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่ DITP นำคณะผู้ประกอบการเข้าร่วม (ไม่สามารถขอใช้งบจาก โครงการ SMEs Pro-acitve ได้)

คลิกดูรายละเอียด

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติงบสนับสนุน จากโครงการ SMEs Pro-active

  1. ประชุมครั้งที่ 2/2561 (39) ( 2 ตุลาคม 2561)

  2. ประชุมครั้งที่ 3/2561 (40) (12 ธันวาคม 2561)

 

 

คลิ๊กดูรายละเอียด

คลิ๊กดูรายละเอียด

 

 

กำหนดเวลาดำเนินงานโครงการ SMEs Pro-active Phase3 (งบประมาณปี 2562-2564)

 
 
คำแนะนำ  :  ควรศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของโครงการฯ โดยละเอียด
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02 018 6977 หรือ 
                                                 02 018 6888 ต่อ 3920 หรือ 5180
ขอใบรับรองการเป็นสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ที่ : 02 018 6888 ต่อ 3600




ย้อนกลับ




กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่
อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะที่ 3 (เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) สมัครขอใช้งบสนับสนุนได้แล้ววันนี้
อ่านต่อ
สำหรับใครที่ขายของออนไลน์ ห้ามพลาด! กิจกรรมดีๆที่จะทำให้คุณรู้จักและเข้าใจ Line@ ผู้ช่วยมือหนึ่งสร้างความสำเร็จการทำธุรกิจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 4 พ.ค. 61 ด่วน! จำนวนจำกัด
อ่านต่อ