SMEs Pro-active Phase 3 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)

หน้าหลัก / กิจกรรม / SMEs Pro-active Phase 3 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)

23 มี.ค. 2563

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ , งานแสดงสินค้า , trade fair , ditp , smes pro-active , thailand smart center , หอการค้าไทย , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , tsc       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) มาแล้ว 2 ระยะ (ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2556-2558 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559-2561) ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง จึงดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 3 เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในทุกภูมิภาคของไทย ให้สามารถขยายตลาดในต่างประเทศ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของ SMEs ไทยในตลาดโลกยิ่งขึ้น

       กิจกรรมหลักที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการฯ คือ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/ บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) และกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจ ในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership: BOP) ประกอบด้วย 1. กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และ 2. กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Business Pitching) โดยผู้ประกอบการ SMEs สามารถเลือกสมัครเข้าร่วมงานได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทสินค้า/บริการและกลยุทธ์การตลาด ของแต่ละบริษัทมากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สภาที่ท่านเป็นสมาชิก (สภาหอการค้าฯ/สภาอุตสาหกรรมฯ/ สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือฯ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

       สมัครขอใช้งบสนับสนุน ออนไลน์ ได้แล้วดังนี้ >>> https://smesproactive.ditp.go.th

      

โดยสามารถศึกษาข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมได้ ดังนี้ 

 

รายการ

รายละเอียด

 1. หลักเกณฑ์การสนับสนุนของโครงการ SMEs Pro-active

คลิกดูรายละเอียด

 2. รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการสนับสนุนของโครงการฯ

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมฯ 

 

หมายเหตุ : เอกสารสำรอง

 3. บัญชีรายชื่องานแสดงสินค้าและผู้จัดงานที่ได้รับการรับรอง (Qualified Exhibition List, Qualified Organizer List, Qualified Activity List)

คลิกดูรายละเอียด

 4. วิธีการสมัครเข้าร่วมขอใช้งบจากโครงการฯ และรายการเอกสารประกอบการสมัคร

คลิกดูรายละเอียด

 5. วิธีการอัพโหลดแก้ไขเอกสารสมัครขอใช้งบ SMEs Pro-active

คลิกดูรายละเอียด

 6. วิธีการเบิกจ่ายเงินและคำแนะนำในการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

คลิกดูรายละเอียด

 7. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active

คลิกดูรายละเอียด

 8. ฟอร์มรับรองฐานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (*ใช้ในกรณีที่ในงบการเงินไม่ระบุยอดส่งออก)

คลิกดูรายละเอียด

 9. งานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่ DITP นำคณะผู้ประกอบการเข้าร่วม (ไม่สามารถขอใช้งบจาก โครงการ SMEs Pro-acitve ได้)

คลิกดูรายละเอียด

 10. ประเภทสมาชิกของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกดูรายละเอียด

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติงบสนับสนุน จากโครงการ SMEs Pro-active

  1. ประชุมครั้งที่ 2/2561 (39) ( 2 ตุลาคม 2561)

  2. ประชุมครั้งที่ 3/2561 (40) (12 ธันวาคม 2561)

  3ประชุมครั้งที่ 1/2562 (41) (28 มีนาคม 2562)

  4ประชุมครั้งที่ 2/2562 (42) (27 มิถุนายน 2562)

  5ประชุมครั้งที่ 3-2562 (43) (24 กันยายน 2562)

  6ประชุมครั้งที่ 4-2562 (44) (19 ธันวาคม 2562)

 

 

คลิ๊กดูรายละเอียด

คลิ๊กดูรายละเอียด

คลิ๊กดูรายละเอียด

คลิ๊กดูรายละเอียด

คลิ๊กดูรายละเอียด

คลิ๊กดูรายละเอียด
 


กำหนดเวลาดำเนินงานโครงการ SMEs Pro-active Phase3 (งบประมาณปี 2562-2564)

 
  
คำแนะนำ  :  ควรศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของโครงการฯ โดยละเอียด
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02 018 6977 (อาม)
                            02 018 6888 ต่อ 3530 (อ้อย) 
ขอใบรับรองการเป็นสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ที่ : 02 018 6888 ต่อ 3600
ย้อนกลับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะที่ 3 (เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) สมัครขอใช้งบสนับสนุนได้แล้ววันนี้
อ่านต่อ
หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 4)
อ่านต่อ
หอการค้าไทย จะพาท่านไปพบกับผู้ก่อตั้งชาบูอินดี้ พร้อมเจาะลึกเรื่องราวจาก SME ขนาดเล็ก 5 ปี ขยายสาขาได้มากกว่า 170 สาขา สร้างมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาท ได้อย่างไร พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงงาน จ.สุพรรณบุรี (รับจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น)
อ่านต่อ