กิจกรรม
หน้าหลัก / กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
22
พ.ค.
Thailand Smart Center (TSC) ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ณ SCB BUSINESS CENTER เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (ชั้น 3) วันที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 13.00 - 15.00 น.
อ่านต่อ
21
พ.ค.
Thailand Smart Center (TSC) ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ณ SCB BUSINESS CENTER เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (ชั้น 3) วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13.00 - 15.00 น.
อ่านต่อ
19
พ.ค.
Thailand Smart Center (TSC) ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ณ SCB BUSINESS CENTER เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (ชั้น 3) วันที่ 19 พ.ค. 61 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดย คุณตา แก้วรุ้ง
อ่านต่อ
19
พ.ค.
งานสัมมนาเพื่อเสนอแนะแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ และแนวทางการทำธุรกิจขายของออนไลน์อย่างเป็นระบบผ่านเว็บไซต์
อ่านต่อ
18
พ.ค.
Thailand Smart Center (TSC) ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ณ SCB BUSINESS CENTER เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (ชั้น 3) วันที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 13.00 - 18.00 น.
อ่านต่อ
17
พ.ค.
Thailand Smart Center (TSC) ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ณ SCB BUSINESS CENTER เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (ชั้น 3) วันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดย คุณมัญฑิตา จินดา
อ่านต่อ
16
พ.ค.
Thailand Smart Center (TSC) ขอเชิญสมาชิกหอการค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม TSC Smart Onsite Visit @CPRAM จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561
อ่านต่อ
15
พ.ค.
Thailand Smart Center (TSC) ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ณ SCB BUSINESS CENTER เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (ชั้น 3) วันที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 13.00 - 15.00 น.
อ่านต่อ
12
พ.ค.
Thailand Smart Center (TSC) ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ณ SCB BUSINESS CENTER เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (ชั้น 3) วันที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 13.00 - 17.00 น.
อ่านต่อ